Blog

Neden İhtiyaç Duyuldu

Astım; havayollarının daralması ile karakterize, solunum sıkıntısı, wheezing (göğüs hırıltısı), göğüs sıkışması ve öksürük gibi semptomlara yol açan kronik inflamatuar bir hastalıktır. Dünyada toplam nüfusun %18’ini etkileyen yaygın görülen bir akciğer hastalığıdır. ICON’a göre (International Consensus of Pediatric Asthma) çocukluk astımının yönetiminin temel amacı hastalık kontrolüdür. Hasta, kurtarıcı ilaçlarını doğru zamanda doğru dozda aldığında, olası bir astım atağı ve yoğun bakım ihtiyacını azaltmaktadır. Bu konuda mevcut durumda pediatri kliniklerinde astım tanısı alan çocukların tanı alma evresinde ailelerine astım ilaç kullanımı, alerjen maruziyeti konularında bilgi verilmektedir. Ancak çocuklar için çok az sayıda klinikte çocuğun kendisini hedef alan astım eğitimleri verilmekte ve etkinliği sonrasında değerlendirilmemektedir. Bu eğitimin etkinliğinin yapılan araştırmalar sonucunda 3 ayda bir tekrarlanması gerektiği belirtilmektedir.

Astımlı çocukların semptom takibini yapacak birkaç yöntem bulunmaktadır. Bunlar öksürük sıklığı, inhaler ilaç ihtiyacı takibi, göğüs sesleri takibi ve akciğer fonksiyon testleridir. Bu parametreler çok çeşitli sebeplerle her hastada doğru biçimde takip edilemeyebilir. Örneğin akciğer fonksiyon testlerinden PEF metre -Peak Expiratory Flow takibi özellikle 5-12 yaş arası çocuklarda teknik açıdan kullanılması güç yöntemlerdendir. Aynı şekilde çocukların kendi aktivite düzeylerini takip etmeleri veya inhaler ilaç ihtiyacını belirleyip doğru zamanda ilaç kullanımı yapmaları bazen başarısız olmaktadır. Doğru izlemle doğru miktarda ve doğru zamanda ilaç tedavisi alabilecek, aktivite kısıtlamasına gidecek veya alerjen maruziyetinden uzaklaşacak çocukların yaşam kalitesi artacak, astım atağı geçirme riski azalacak, tekrarlı acil servis başvuruları ve yoğun bakım ihtiyaçları azalacaktır. Bu nedenle astımlı çocukların yakından izlenmeleri gerekmektedir.


Blogumu Takip Edin

%d blogcu bunu beğendi: