Biz Kimiz?

Biz, astımlı çocukların yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen, astım kontrollerini güçlendirmek isteyen akademisyen, hemşire ve mühendisleriz.

Şubat 2020 Tarihinde kurulan Eileen Sağlık ve AR-GE Teknolojilerinin temel amacı 5-12 yaş arası astımlı çocuğu olan ebeveynlerin, astımlı çocuklarını daha yakından takip edebilmelerini sağlamaktır. AstımSemptomÖlçer’i geliştirmektedir. AstımSemptomÖlçer; vücuda biyouyumlu, yapıştırılabilen ve giyilebilen bir teknolojidir. Çocuğun astım atağı başlangıcında wheezing adı verilen hırıltı şiddetini algılamaktadır. Hırıltı şiddeti arttıkça bronkodilatör (havayolu genişletici/rahatlatıcı) ilacını alması için hatırlatma yapmaktadır. Aynı zamanda hırıltı seslerini veri deposu olarak kaydetmekte ve doktorunun da yakından izlemesine ve tedavi planı yapmasına olanak sağlamaktadır.

AR-GE Faaliyetlerimiz devam etmektedir.

Prof Dr Ayşe Ferda Ocakçı

Dr Aylin Akça Sümengen

Kerim Sümengen

Ahmet Harun Sözgen

COVİD 19 – Astım

Astımlı çocuklar için en büyük ve yeni risk Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüstür.

Dünya Sağlık Örgütü ve CDC’ye göre astım tetikleyicilerinden birisi de solunum yolu enfeksiyonlarıdır. Teorik olarak COVİD 19, astım hastaları için büyük risk faktörüdür. CDC’nin yayınladığı yeni rapora göre en riskli 3 hasta grubunun içerisinde bulunmaktadır (65 yaş üstü kronik hastalığı olanlar, astım hastaları ve HIV pozitif olan hastalar). Güncel kılavuzlar, astımlı çocukların takibi için standart önlemlerin yanı sıra mevcut astım eylem planına iyi biçimde uyum önermektedir.

Zorunlu olmadıkça evden çıkılmamalı,

Sosyal mesafeye uyulmalı,

Standart astım eylem planı izlenmeli,

Acil durumlar dışında zorunlu olmadıkça hastaneye gelinmemelidir (gelindiğinde de zorunlu olmadıkça solunum fonksiyon testleri yapılmamalıdır).

https://www.aid.org.tr/4-milyon-astimliya-kovid-19-uyarisi/

https://ginasthma.org/covid-19-gina-answers-to-frequently-asked-questions-on-asthma-management/

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fneed-extra-precautions%2Fgroups-at-higher-risk.html

Dr Aylin Akça Sümengen